Återuppfinna lokalpressen digitalt

Hur ska en lokaltidning genomföra den digitala övergången och omforma sig själv? Den frågan försöker Kirsi Hakaniemi, digitalchef på finska tidningen Keskisuomalainen, besvara i en aktuell rapport från Reuters Institute, och det bland annat genom att titta på hur Stampen gjort i Sverige och Johnston Press i Storbritannien.

Hakaniemi pekar särskilt på arbetsrutiner, främjandet av innovativa organisationskulturer och att de tre centrala grundstenarna i ett modernt medieföretag – journalistiken, affären och tekniken – måste arbeta tillsammans. Men också på att nya tekniska och innovativa färdigheter bör värderas högt, precis som traditionella journalistiska värden.

Läs mer om rapporten From a Print House to a Technology Company. How to reinvent a regional newspaper in the digital age?

//TL

Medielänkar v. 33-34
Ny justitieminister uppvaktas