Nygamla medievanor

De traditionella medierna fortsätter att dominera vår mediedag. De dominerar både i sina traditionella former och digitalt. Det visar årets upplaga av Svenskarna och internet 2013 (SOI) från Institutet för internetinfrastruktur .SE.

Störst andel av svenskarnas medietid upptas även i dag av tv och radio. Sedan kommer tidningar. Men de digitala kanalerna fortsätter att växa och det framför allt i de yngre åldersgrupperna.

Trots att en stor andel av befolkningen, i alla åldrar, tar del av nyheter digitalt så läser fortfarande hälften, 47 procent, av internetanvändrana tidningen endast på papper. Liksom tidigare studier så pekar även årets SOI på skillnaderna mellan olika generationer. Mest benägna att endast läsa nyheterna på papper är de äldre. I rapporten pekar författarna på vikten av att skilja mellan den dagliga och den mer sporadiska mediekonsumtionen.

Ungefär åtta av tio, 76 procent, av internetanvändarna läser en webbtidning någon gång ibland. Det är avgjort färre, 29 procent, som gör det dagligen. Även om andelen dagliga webbtidningsläsare legat rätt still på den nivån under de senaste åren så finns det en klar tillväxtpotential i dessa siffror. Hos de unga, 25 år och yngre, som ännu inte skaffat sig fasta medievanor ligger andelen dagliga webbtidningsläsare något under hälften. Men när författarna tittar på internetanvändarna mellan 26 och 45 år så åker andelen upp till ca 60 procent. Och när det gäller webbnyheter i allmänhet så växer andelen med ytterligare tio procentenheter. Den här åldersgruppens dagliga medievanor skiljer sig tydligt från de internetanvändare som är över 45 år. Där är det en minoritet som dagligen läser en webbdagstidning.

Du hittar hela rapporten Svenskarna och internet 2013 här.

http://www.soi2013.se/7-webbversioner/Nyg

Gustafsdotter: Grundlagsskyddade medier ska ha mer skydd
Medielänkar från vecka 47 och 48