Utgivarnas uppvaktning hos justitieministern

(2013-12-05) I förra veckan uppvaktade Utgivarna justitieminister Beatrice Ask. Under mötet argumenterade Utgivarna för att det behövs en preskriptionstid även för publiceringar på mediesajter. Så är det inte i dag. Utgivarna menar att det kan urholka det svenska systemet med ansvarig utgivare

– Hon lyssnade på våra synpunkter och tog dem till sig. Departementet ska tillsätta en utredning i början av nästa år, vilket man får säga är snabbt marscherat. De ville också ha oss som bollplank i arbetet och lovade därför att återkomma, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna, till Medievärlden.

Bakgrunden till mötet var att Högsta domstolen nyligen konstaterade att Dagens Nyheters förra chefredaktör Gunilla Herlitz var ansvarig för en artikel som publicerats i DN innan hon tillträdde. Beslutet gällde vem som är ansvarig utgivare för en databas, dvs. artiklar som publiceras digitalt. Efter HD-beslutet krävde Utgivarna att regeringen omedelbart skulle ta initiativ till en lagändring.

Deltog i uppvakningen gjorde också Cilla Benkö, vd Sveriges Radio, Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen, Viveka Hansson, programdirektör TV4, Olov Carlsson, nyhetsdivisionschef SVT, Hans Larsson, Sveriges Tidskrifter, och Utgivarnas ordförande Ove Joanson.

Läs mer om uppvaktningen på Thomas Mattssons Expressenblogg och hur en allvarlig nyhet kom via sms under mötet.

//TL

Mobil, social och visuell framtid
Är valet 2014 sista pappersvalet?