(2016-12-07) Telias erbjudande om fri surf i sociala medier strider mot EU-förordningen om nätneutralitet. Det menar Post- och telestyrelsen som nu kommunicerar ett utkast till beslut där man vill stoppa kampanjen.

Beslutet är både väntat och glädjande.

Det var den 30 april i år som vi fick en ny EU-förordning om nätneutralitet. Nätneutralitet innebär att all trafik ska behandlas lika oavsett användare, mottagare, plattform eller innehåll.

Dagarna innan den nya EU-förordningen trädde i kraft lanserade Telia kampanjen ”fri surf på sociala medier”. Det innebar att bland andra Facebooks tjänster distribuerades gratis för Telias användare när surfpotten i mobilen tagit slut.

27 företrädare för svenska medieföretag reagerade på Telias kampanj – och menade att detta var en direkt attack mot nätneutraliteten. Dessutom något som i förlängningen skulle riskera svenska mediers möjligheter att nå ut till sin publik.

Det har tagit mer än ett halvår – men nu har tillsynsmyndigheten Post- och telestyrelsen, PTS, konstaterat att ”den trafikhantering som Telia tillämpar i sina erbjudanden om ’Fri surf på sociala medier’ och ’Fri surf lyssna’ bryter mot den EU-förordning som säger att leverantörer av internetanslutningstjänster ska behandla all trafik likvärdigt på internet”.

PTS har i dag publicerat ett utkast till beslut där man skriver att man har för avsikt att förelägga Telia att behandla all trafik lika när surfpotten tar slut.

Telia har nu möjlighet att kommentera PTS beslutsutkast inom en månad.

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

Tryckfrihetsförordningen 250 år
Ska mediefrågorna få ett svar 2017?