(2015-12-22) Det har gått drygt sju månader – men inget har hänt. Och därför dröjer frågan om ett nytt medieetiskt system.

 

(2015-12-22) Det har gått drygt sju månader – men inget har hänt. Och därför dröjer frågan om ett nytt medieetiskt system.

På kulturdepartementet finns en hemställan från Utgivarna. Dess innehåll är en förutsättning för ett nytt medieetiskt system. Vi vill att man utreder möjligheten att ändra dels i villkoren i sändningstillstånden för Sveriges Television, Sveriges Radio, UR och TV4 och dels i den sk villkorslistan i Radio- och tv-lagen.

Dessa ändringar är alltså en förutsättning för att möjliggöra en utvidgning och förstärkning av det press- och medieetiska systemet. Ett system som skulle undvika dubbelprövning eller ingen prövning alls – och som skulle möta allmänhetens behov av att förstå vart de ska vända sig när de anser att de blivit kränkta av en publicering oavsett plattform.

Utgivarna lämnade in sin begäran om en utredning i början av maj. Ett drygt halvår senare har ingenting hänt.

Kulturdepartementet har förstås många frågor på sitt bord. Och det kan finnas flera skäl: Det pågår just nu en stor medieutredning. Vår begäran rör framför allt public servicebolagen och därför behöver (eller bör) man inte hantera frågan förrän det är dags för ett nytt public serviceavtal (från 2020). Till exempel.

Vi tycker att det inte ska behöva ta så lång tid. Anledningarna är flera.

Utgivarna samlar Sveriges största publicistiska mediebolag och -organisationer. Vi är överens om vägen fram till ett nytt medieetiskt system. Pressens Samarbetsnämnd – där Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Svenska Journalistförbundet och Publicistklubben ingår – är huvudman för Allmänhetens Pressombudsman/Pressens Opinionsnämnd. Pressens Samarbetsnämnd står också bakom Utgivarnas hemställan.

Branschen står enad i den här frågan.

Därför borde kulturdepartementet kunna hantera frågan separat och snabbt. Publiken förtjänar ett nytt medieetiskt system. Och innan vår begäran utretts står frågan stilla. 

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

Hot och våld mot författare och konstnärer undersöks
Våra publicistiska fri- och rättigheter