(2016-05-27) För en vecka sen skrev jag ett debattinlägg på DN Kultur med anledning av Utgivarnas nya undersökning om hot mot medierna. Rubriken: ”Utredningar av hot mot journalister måste prioriteras”.

I dag svarade rikspolischefen Dan Eliasson på DN Kultur. Rubriken: ”Vi tar journalisthoten på stort allvar”.

Rubrikerna på de båda debattinläggen är förutsägbara. Utgivarna vill att hoten prioriteras, rikspolischefen tar hoten på stort allvar. Förstås.

Därför är det bra att rikspolischefen även upprepar de utfästelser han gjorde för ett drygt år sen. Och det är bra att man nu ”skjutit till stora resurser för att skapa särskilda utredningsgrupper”. Det är bra att ”alla polisregioner också på olika sätt har stärkt sin förmåga” och att man ”genomfört interna utbildningar”.

Nu ser vi fram mot effekterna.

För även om rikspolischefen menar att man ska vara försiktig med att koppla antalet dokumenterade hot till hur prioriteten av hoten ser ut hos polisen, så speglar Utgivarnas undersökning den verklighet medierna och dess medarbetare befinner sig i:

• Antalet medieredaktioner som hotas ökar i omfattning.

• Hoten blir fler.

• Hotbilden förstärks.

Och jag vågar nog lova att detta inte beror på en ökad medvetenhet hos medierna. Hot och trakasserier är dessvärre något som funnits i journalisters och publicisters medvetenhet länge.

Däremot är jag övertygad om att mängden hot hänger ihop med hur hoten prioriteras hos polis och åklagare. Antalet brott som anmäls, utreds, åtalas och leder till fällande dom har en påverkan på utvecklingen.

Och ur det perspektivet har inte hot mot journalister prioriterats. Det arbete som rikspolischefen initierat är, som jag tidigare påpekat, både önskvärt och vällovligt. Men vi har en bra bit kvar tills vi ser effekterna av det arbetet.

”När allt är sagt och gjort, är mer sagt än gjort”, heter det.

Just därför kommer jag fortsätta påminna polis, åklagare och politiker om att hoten mot journalister måste prioriteras.

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

Debatt: Prioritera hot mot journalister
250 år med tryckfrihet