(2014-05-14) I början av maj månad presenterade medieinstitutet POLIS vid London School of Economics en ny rapport om nyhetsbloggen och liverapportering. Den handlar om hur nyhetsbloggen fungerar, dess för- och nackdelar samt om hur framtiden för den här typen av liverapportering ser ut.

Rapporten ”As it Happens – How live news blogs work and their future” är skriven av Karin O’Mahony, med stipendium från Journalistfonden. Syftet med rapporten är att granska vad som händer med journalistiken när reportrar direktrapporterar på webben med artiklar eller bloggar.

Ett par tre av rapportens slutsatser är att livebloggen är en journalistisk form som utvecklas i snabb takt och något som vi kommer att få se mer av i framtiden. Författaren pekar också på att livebloggar öppnar upp den journalistiska processen för läsarna och att läsaren får en aktivare roll. Därtill kommer att livebloggen i viss mån förändrar läsarens sätt att konsumera nyheter då läsaren intar en redaktörsroll.

Läs mer om rapporten på POLIS-blogg. Där kan du också ladda ner hela rapporten i pdf.

//TL

Medieutbudet 2013
Medielänkar v. 19 och 20