(2014-04-24) Hur har innehållet i de stora tv-kanalerna förändrats under de senaste tio åren? Och hur var utbudet i radio och ett antal av de mer framträdande tjänsterna av beställ-tv i fjol? Det är ett par tre av de frågor som söker sitt svar i den nya rapporten Svenskt medieutbud 2013 från Myndigheten för radio och tv.

Syftet med rapporten är att ge en fördjupad bild av hur innehållet i de stora tv-kanalerna i Sverige utvecklats från 2003 till i dag. Men den ämnar också ge en bild av hur utbudet radio och de mer framträdande beställ-tv-tjänsterna såg ut 2013. Enligt myndigheten är det första gången som innehållet i radio och beställ-tv sammanställs på det här sättet.

Rapporten är sammanställd under ledning av medieprofessorn Kent Asp vid JMG i Göteborg.

Du hittar hela Svenskt medieutbud 2013 här.

//TL

Utredningen om Medieombudsman klar
Så funkar nyhetsbloggen