Så använder privatpersoner internet

(2014-01-16) Åtta av tio, 76 procent, av befolkningen mellan 16 och 85 år använder nätet för att titta på nyhetssajter. Det samtidigt som ungefär två av tio prenumererat på nyhetstjänster. Det visar den nyligen presenterade rapporten Privatpersoners användning av datorer och internet 2013 från SCB.

SCB:s rapport studerar svenskarnas internetvanor under första kvartalet 2013. Studien visar att en mycket stor majoritet av befolkningen använder nätet för att se vad som händer i världen. 76 procent av de mellan 16 och 85 år använde internet för att titta på nyhetssajter under år 2013:s första månader.

Allra vanligast är det att besöka nyhetssajter i ålderskategorin 25-44 år. Inom den gruppen var det hela 89 procent som surfade in på nyhetssajter. Det finns ingen skillnad mellan könen i den gruppen. Men generellt sett är männen något mer benägna att titta till nyhetssajterna.

Skillnaderna är större mellan andra typer av grupper. Yngre är flitigare nyhetssajtsbesökare än äldre. Minst andel nyhetssajtsbesökare finns inom åldersgruppen 75-85 år, där 29 procent var inne på en nyhetssajt under mätperioden. Ingen annan åldersgrupp har färre än 60 procent nyhetssajtbesökare.

Inkomst och utbildning är ett par andra tydligt särskiljande faktorer när det gäller användandet av nyhetssajter. Hela 87 procent av de med en inkomst på 25 000 kr/mån eller över besöker nyhetssajter. Medan 62 procent av de som tjänar mindre än 25 000 kr/månad besöker de här sajterna. Sammaförhållande gäller utbildning. 85 procent av de med eftergymnasial utbildning tittar på nyhetssajter och 62 procent av de med förgymnasial utbildning.

Två av tio prenumererar på nyheter

Även om den mycket stora majoriteten av befolkningen läser nyheter på nätet så är det jämförelsevis få som prenumererat på en nyhetstjänst. 18 procent av befolkningen 16-85 år uppgav att de hade prenumererat på en nyhetstjänst. Precis som tidigare nämnt är det de unga, de med eftergymnasial utbildning och med en inkomst på mer än 24 999 kr i månaden som prenumererar i störst utsträckning. Mer än en fjärdedel av dessa befolkningsgrupper är nyhetstjänstprenumeranter.

Var tredje svensk nätköper böcker och tidningar

En tredjedel, 32 procent, av Sveriges befolkning uppger för SCB att de köpt eller beställt böcker, e-böcker eller tidningar via nätet för privat bruk. Det är framför allt gruppen med eftergymnasial utbildning som köper via nätet. Där har hälften, 50 procent, köpt till exempel tidningar via internet.

När det gäller inköp via nätet finns det en klar skillnad mellan inrikes och utrikes födda. Bland de inrikes födda har en dryg tredjedel, 34 procent, köpt tidningar eller böcker via nätet. Motsvarande andel för bland de utrikes födda är 20 procent.

Hela rapporten finns att ladda ner och läsa via SCB:s sajt.

4 500 dagar av ofrihet
Medielänkar vecka 3 och 4