Ny Unesco-rapport om pressfrihet

(2014-04-03) Pressfriheten är precis som medielandskapet i övrigt mitt uppe i en strukturomvandling. Omvandlingen drivs i första hand på av den tekniska utvecklingen och i andra hand av ekonomisk nedgång. Press- och yttrandefriheten både ökar och minskar i världen, visar FN-organet Unescos rapport, World Trends in Freedom of Expression and Media Development, om pressfrihetens status i världen.

Unescos färska rapport tecknar en både ljus och mörk bild av mediernas samt press- och yttrandefriheten utveckling. Möjligheterna att sprida det fria ordet har kanske aldrig varit rikare än i dag. De senaste årens tekniska utveckling har inte bara ställt den etablerade medieordningen på huvudet. Den har kanske framför allt gjort det möjligt för människor att ta del av nya tankar, och delge andra sina egna, på helt andra sätt än tidigare. Det är några av de positiva trender Unesco pekar på i sin rapport om pressfrihetens status i världen.

Men utvecklingen är som antytts inte rakt igenom ljus. Under åren 2007-2012 dödades 430 journalister. 23 av dessa journalister var kvinnor. Och just kvinnliga journalister utsätts i allt större utsträckning för hot, misshandel och sexuellt våld. Trots att tekniken nu ger fler människor möjligheter att uttrycka sig så fortsätter det vara så att kvinnor marginaliseras. Den är marginaliseringen sker både i den vanliga medierapporteringen och när det gäller att möjligheten till beslut.

Frånsidan av den tekniska utvecklingen är att samtidigt som den öppnat för nya röster ökat möjligheterna till kontroll. Den direkta och den egenpålagda självcensuren utgör fortfarande ett hot mot det fria ordet.

Unescos pekar bland annat på att organisationen behöver arbeta mer lokalt. Det för att stärka nationella rättssystem, öva tillsammans med journalister men också att fördjupa medie- och informationskunnigheten i samhället.

Läs mer om rapporten hos Advokatsamfundet, Journalisten eller EU-minister Birgitta Ohlsson och Unescos Irina Bokovas debattartikel ”En splittrad frihet” i Upsala Nya Tidning. Nordicoms Ulla Carlsson blev i samband rapportens presentation intervjuad av SRs Kulturnytt – ”Journalistmord prövas sällan”.

Du hittar hela rapporten på Unescos sajt.

Journalistiken allt mer digital
Till journalistikens försvar