(2016-11-02) I dag är det FN-dagen mot straffrihet för brott mot journalister.

Den behövs.

Nio av tio journalistmördare går nämligen fria.

Det var 2013 som FN:s generalförsamling proklamerade att den 2 november ska vara ”The International Day to End Impunity for Crimes against Journalists”.

FN-organet Unesco har uppdraget att arbeta med press- och yttrandefrihetsfrågor och i dag släpper Unesco en rapport där man tittat på utvecklingen under det senaste decenniet.

Enligt Unescos sammanställning har 827 journalister dödats i tjänsten under det senaste decenniet, 82 av dessa i år, 2016.

Unesco konstaterar också att färre än ett av tio mord leder till en fällande dom.

Det är dystra siffror.

– Straffrihet för brott mot journalister är ett gift för samhället och startar en negativ spiral då det sänder en signal till extremister och kriminella att de kan fortsätta, säger Mats Djurberg, Svenska Unescorådets generalsekreterare.

Jag skrev för ett år sedan att det är absurt att en sådan här dag, den internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister, ska behöva finnas. Tyvärr visar siffrorna gång på gång behovet av att detta uppmärksammas.

Utgivarna har under de senaste åren undersökt hoten och trakasserierna mot medierna i Sverige. Våra undersökningar visar att såväl hoten som trakasserierna ökar.

Det är en allvarlig utveckling.

Och bakom varje siffra i statistiken finns en verklig händelse. Därför samlar vi sedan några månader tillbaka vår rapportering om hot och trakasserier mot journalister under Journalisthot på Utgivarna.se

Varför? Av samma skäl som FN utsett den 2 november till den ”Internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister”.

Hot mot journalister måste avslöjas, uppmärksammas och fördömas. Rapporteringen är ett sätt att uppmärksamma frågan.

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

Mitt i-reporter hotad efter artikel om streetrace
Medieutredningen med förslag om medieetiken?