Mindre medier hos unga

(2013-01-07) Dagens unga ägnar mer tid åt medier och då framför allt digitala medier. De är mer eller mindre alltid uppkopplade. Och digitalisterna, de som är födda in i det digitala samhället, känner knappt till traditionella medier. Är det så?

Nej, det är på många sätt precis tvärtom. Enligt en ny rapport från medieforskningsinstitutet Nordicom vid Göteborgs universitet så använder barn och ungdomar traditionella medier i större utsträckning än internetbaserade. Det är till och med så att den totala medietiden minskat bland barn och unga på senare år. I rapporten Barn och ungas medieanvändning i nätverkssamhället skriver medieprofessorn Olle Findahl:

Skolbarnen (9-14 år) lägger idag ner mindre tid på medierna än vad skolbarnen gjorde för trettio år sedan, även när vi räknar in deras användning av internet. De ser mindre på tv, lyssnar lite mindre på radio och inspelad musik. Minst påverkad av förändringarna i tiden har läsandet varit.”

Läs mer om de ungas medievanor i Ulla Carlsson (red.), Barn och ungas medieanvändning i nätverkssamhället, Nordicom 2012.

//TL

Några länkar från vecka 26 och 27
Grävande journalistik i Kina