Internetbarometern 2013 – årets resultat

(2013-10-09) Andelen svenskar som har tillgång till en prenumererad dagstidning i hemmet fortsätter att minska. Och det samtidigt som andelen som använder sociala medier och tar del av nyheter och annan information den vägen fortsätter att öka. Så kan årets upplaga av Internetbarometerna från forskningsinstitutet Nordicom sammanfattas i två meningar.

I veckan kom Internetbarometern från Nordicom vid Göteborgs universitet. Rapporten visar att befolkningsandelen, 9-79 år, som har tillgång till en prenumererad dagstidning i hemmet fortsätter att minska. För fem år sedan, 2007, hade sju av tio en prenumererad tidning i hemmet. I fjol hade den siffran fallit till 59 procent.

Om tillgången till en traditionell dagstidning minskat under senare år så har tillgången till en smart mobil bara blivit större. I dag har mer än hälften av befolkningen tillgång till en mobil med pekskärm. Utvecklingen har gått fort på det här området. För några år sedan, 2010, var det endast 14 procent som hade en smartphone. 2011 var andelen 36 procent. Och nu är den 54 procent.

Rapporten från Nordicom visar också att möjligheterna till att titta på tv via internet ökat. År 2009 var det 29 procent av befolkningen som hade tillgång till tv via internet. De två senaste åren har den andelen legat kring hälften av befolkningen. Men även om halva befolkningen har tillgång den här distributionsformen så är det fortfarande färre än var tionde som tittar på webb-tv en vanlig dag. I fjol uppgav 7 procent att de såg på tv via webben en genomsnittlig dag. Det är en ökning med en procentenhet jämfört med föregående mätning 2011. Tv-tittandet totalt sett ligger kvar på en mycket hög nivå.

Tv fortsätter att det medium med störst räckvidd. Hela 83 procent av befolkningen tittade på tv en vanlig dag 2012 (85 procent 2011). Näst största medium är sedan några år internet. Andelen användare en vanlig dag ligger på 74 procent, lika stor andel som vid föregående mätning. Därefter följer dagstidningen med en totalandel om 69 procent (73 procent 2011) och radio med en totalandel på 67 procent, lika stor som vid föregående mätning.

Förändrade medievanor

Precis som andra aktuella studier pekar Nordicoms internetbarometer på att befolkningen i växande grad konsumerar digitala och sociala medier. I dag besöker närmare hälften av befolkningen, 47 procent, olika former avsociala medier en genomsnittlig dag. Det är en ökning med 5 procentenheter sedan 2011 då andelen var 42 procent. Användningen av traditionella medier på nätet är mer stabil och ligger kvar kring en knapp tredjedel av befolkningen, 32 procent (31 procent 2011).

Andelen som läser dagstidningar på internet en genomsnittlig dag är 19 procent (20 procent 2011). Motsvarande andelar för webb-tv är 7 procent (6 procent 2011), webb- eller poddradio är 3 procent (3 procent 2011) och tidskrifter på internet är 2 procent (2 procent 2011).

Unga väljer socialt, äldre traditionellt

Unga personer fortsätter att använda sociala medier i större utsträckning än äldre. De mest aktiva på sociala medier är de mellan 15 och 24 år. Där är andelen användare en vanlig dag 84 procent, vilket är klart jämförbart med den tidigare mätningen. Andelen växer inte längre. Det gör den istället i alla andra ålderskategorier. Där har användning av sociala medier ökat från 49 till 54 procent bland 9-14-åringarna, från 58 till 64 procent bland 25-44-åringarna, från 26 till 35 procent bland 45-64-åringarna och från 11 till 18 procent bland de mellan 65 och 79 år, jämfört med 2011.

Mest benägna att använda traditionella medier på nätet är de mellan 25 och 44 år, där knappt hälften, 48 procent, gör det en vanlig dag. Det är också den gruppen som i störst utsträckning vänder sig till dagstidningar på nätet.

Traditionella mediers roll på nätet

De traditionella medierna spelar en fortsatt viktig roll för nyhetsförmedlingen online. Men de får i stadigt växande utsträckning konkurrens från kanaler som facebook. Enligt Nordicom så tar 19 procent av befolkningen del av nyheter online via dagstidningarnas sajter en vanlig dag. 3 procent tar del av nyheter från en tv-kanals sajt och 1 procent via en radiokanals sajt. Det ska jämföras med att var tionde svensk, 10 procent, tar del av onlinenyheter via facebook.

Bland de unga, de mellan 15 och 24 år, tar mer än var fjärde person, 26 procent, del av nyheter via facebook en genomsnittlig dag. Andelen ungdomar som tar del av nyheter från traditionella medier på nätet är avgjort mindre. Det här är också den enda åldersgrupp där majoriteten, 51 procent, tar del av nyheter via nätet.

Andel i befolkningen 9-79 år som tagit del av onlinenyheter en genomsnittlig dag 2012 (%)

Dagstidnings webbsajt   19
Tv-kanals webbsajt 3
Radiokanals webbsajt 1
Särskild nyhetstjänst 2
Blogg 2
Facebook 10
Twitter 1
Andra sociala medier 4

Källa: Nordicom Internetbarometern 2012, bearbetad

Unga är sociala, äldre ringer

En växande andel av befolkningen har numer en smart mobil. En snabbgenomgång av Nordicoms siffror ger vid handen att unga människor använder sin mobil för att kommunicera på många olika sätt och att äldre personer huvudsakligen använder den för att ringa med. 64 procent av de mellan 9 och 14 år använder sin smarta mobil för att ringa med en vanlig dag. Motsvarande siffra för 65-79-åringarna är 85 procent.

Förutom att ringa med den smarta mobilen används den för att kommunicera och skaffa information med via ett flertal kanaler. 18 procent av befolkningen med en smartphone kollar av nyheterna hos kvällstidningarna en vanlig dag. Beteendet är vanligast hos de mellan 25 och 44 år, där en fjärdedel tar del av Aftonbladet och Expressens material via mobilen. Andra tydliga användningsområden är att lyssna på musik, något som 40 procent av de smartphoneinehavande 15-24-åringarna gör en genomsnittlig dag. Och i samma åldersgrupp besöker 64 procent ett socialt nätverk eller diskussionsforum medan 11 procent besöker twitter med smartphonen under samma tidsrymd.

Användningsområden bland smartphoneinnehavare i befolkningen 9-79 år en genomsnittlig dag 2012 (%)

Kvällstidning   18
Morgontidning 11
Vecko/månadstidning 0
Special/facktidskrift 0
Annan tidning/tidskrift 1
Titta på tv/film 1
Tv-kanal 3
Lyssnar på musik 22
Radiostation 6
Besöker sociala nätverk/diskussionsforum 45
Besöker twitter 5

 Källa: Nordicom Internetbarometer 2012, bearbetad

Sammandrag

Tv-konsumtionen är således fortsatt stabil på en hög nivå. Internetanvändningen fortsätter att öka. Medan radion verkar återhämta sig och vända uppåt i konsumtionen efter att ha fallit sedan slutet av 1990-talet.

Dagstidningsläsandet är i avtagande. Detsamma gäller för tidskrifter, om än i mindre omfattning. De sociala medierna däremot, de växer.

//TL

Hotar nätet etiken?
"Trycka tidningar försvinner inte"