Utgivarna planerar uppvakta ny justitieminister om hot mot journalister

Utgivarna kommer att uppvakta justitiedepartementet efter valet för att presentera en samlad rapport om hoten mot journalister. Rapporten bygger på de två undersökningar Utgivarna genomförde under våren om hoten mot dagspressen och etermedierna.

– Vem som än är justitieminister efter valet kommer att få besök av oss. Målet är att frågan om hot mot journalister ska lyftas upp till samma nivå som hot mot förtroendevalda. Hot mot journalister är ett hot mot demokratin, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

Undersökningarna visade att varannan, 49 procent, etermedieredaktion utsatts för hot och att två av fem redaktioner inom dagspressen hotats.

Varannan hotad

I undersökningen uppger 49 procent av de ansvariga utgivarna inom radio och tv att redaktionen eller enskilda medarbetare hotats vid minst ett tillfälle sedan den 1 januari 2013. Etermedieundersökningen visar också att 69 procent av redaktionerna hotats vid fler tillfällen än ett. En klar majoritet, 59 procent, av de svarande utgivarna uppger att hotbilden mot redaktionerna förstärkts under de senaste fem åren.

När det gäller dagspressen så uppgav 40 procent av de mediehus som besvarade enkäten att redaktionen eller enskilda medarbetare hotats vid minst ett tillfälle sedan den 1 januari 2013. Resultat visar också att de redaktioner som utsatts för hot blivit det vid upprepade tillfällen. 84 procent har hotats vid fler tillfällen än ett. Störst andel av de hotade redaktionerna, 44 procent, har hotats vid två-tre tillfällen.

Läs mer om hoten mot etermedierna och om hoten mot dagspressen.

//TL

Ny rapport om lokalpress
Från PO till MO