(2014-05-15) Utgivarna kommer att tillsammans med TNS Sifo genomföra en omfattande undersökning för att kartlägga hoten mot journalister inom radio och tv. Undersökningen är en fortsättning på den studie av hot mot journalister och tidningshus som organisationen presenterade i början av maj månad. Studien visade att två av fem svarande tidningshus utsatts för hot sedan 1 januari 2013.

– I vår tidigare rapport kunde vi se att hoten och trasserierna ökar risken för självcensur hos tidningshusen. Nu går vi vidare och kartlägger hur hotbilden ser ut för radio och tv och deras medarbetare, säger Tobias Lindberg, analysansvarig på Utgivarna.

Den nya undersökningens resultat presenteras den 30 juni, kl. 13.30-14.30, under seminariet ”Hot mot journalister – hot mot demokratin?” i Visby under Almedalsveckan.

 

Medielänkar v. 19 och 20
Medielänkar vecka 21 och 22