(2016-04-07) Utgivarna höll sin föreningsstämma i går kväll i Göteborg. Sofia Wadensjö Karén valdes till ny styrelseordförande.  

  

(2016-04-07) Sofia Wadensjö Karén valdes till ny styrelseordförande efter avgående Erik Fichtelius när Utgivarna höll sin föreningsstämma i Göteborg i går kväll.

Dessutom valdes Gefle Dagblads chefredaktör Anna Gullberg till ny ordinarie ledamot i styrelsen som även fick flera nya styrelsesuppleanter.

Här är Utgivarnas styrelse i sin helhet:

Sofia Wadensjö Karén, styrelseordförande, vd och chefredaktör Tidningen Vi, representerar Sveriges Tidskrifter.

Ordinarie ledamöter:

Raoul Grünthal, vd Schibsted Sverige, representerar TU.

Anna Gullberg, chefredaktör Gefle Dagblad, representerar TU.

Jeanette Gustafsdotter, vd TU, representerar TU.

Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen, representerar TU.

Unn Edberg, vice vd Chef, representerar Sveriges Tidskrifter.

Cilla Benkö, VD Sveriges Radio, representerar, SR.

Hanna Stjärne, vd Sveriges Television, representerar SVT.

Christel Tholse Willers, vd UR, representerar UR.

Casten Almqvist, VD TV 4-Gruppen, representerar TV4-Gruppen.

Suppleanter:

Jonas Eriksson, vd TT-gruppen, representerar TU.

Anna Körnung chefredaktör Mitt i-tidningarna, representerar TU.

Marcus Melinder, redaktionschef Norran, representerar TU.

Kerstin Årmann, chefredaktör Blekinge Läns Tidning, representerar TU.

Kerstin Neld, vd Sveriges Tidskrifter, representerar Sveriges Tidskrifter.

Susanna Skarrie, vd och chefredaktör Hem och Hyra, representerar Sveriges Tidskrifter.

Björn Löfdahl, programdirektör Sveriges Radio, representerar, SR.

Jan Helin, programdirektör Sveriges Television, representerar SVT.

Lena Allerstam, strategichef UR, representerar UR.

Viveka Hansson, programdirektör Nyheter och samhälle TV 4, representerar TV4-Gruppen.

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

Utgivarna på meg 16
Sporten måste ta ansvar