(2016-01-26) Den 7-8 april är det dags för Meg16, Mediedagarna i Göteborg. Utgivarna arrangerar två seminarier och delar ut ”Mommapriset – Årets utgivare”. 

 

 

(2016-01-26) Den 7-8 april är det dags för Meg16, Mediedagarna i Göteborg.

Utgivarna arrangerar två seminarier och delar dessutom ut ”Mommapriset – Årets utgivare”.

Hat och hot på nätet och undersökande journalistik – där har ni ämnena för Utgivarnas seminarium på Meg16.

Dessutom presenterar Utgivarna mottagaren av ”Mommapriset – Årets utgivare”. Det är andra gången priset delas ut och precis som i fjol presenteras mottagaren av priset på Meg. ”Mommapriset” går till en person som bidragit till och lyft fram Sveriges unika system med ansvarig utgivare.

Utgivarnas seminarier:

Torsdagen den 7 april, kl 15:

Vad är hat och hot på nätet?

Vem skata ansvar för hat och hot på nätet? Vad ska man tåla? Och hur fungerar egentligen lagstiftningen? En kommentar journalisten Irena Pozar fick på nätet bedömdes som ofredande i tingsrätten – men hovrätten friade. Nu ligger en utredning på bordet som ska skydda den personliga integriteten.

Medverkande: Gudrun Antemar, lagman, särskild utredare ”Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten”, Charlotta Friborg, publisher Upsala Nya Tidning, Esa Kymäläinen, advokat Danowsky & Partners och Irena Pozar, journalist.

Moderator: Erik Blix.

Fredagen den 8 april kl 10:

Vem står upp för den undersökande journalistiken?

Möjligheterna till att göra samhällsviktig undersökande journalistik är ständigt under hot. Vi såg det i ett förslag till ny domstolsdatalag och i förhandlingarna om ett EU-direktiv om affärshemligheter.

Att granska och gräva blir allt svårare. Nya lagar och regler skapar en rättsosäkerhet och riskerar att leda till självcensur. Samtidigt har granskningen aldrig varit viktigare.

Medverkande: Beatrice Ask, ordf justitieutskottet och fd justitieminister, Cilla Benkö, VD Sveriges Radio, Nils Hanson, chef Uppdrag Granskning SVT och Max Andersson, EU-parlamentariker (mp), ledamot av rättsliga rådet JURI.

Moderator: Björn Häger.

Hela programmet på Meg16 hittar du här.

Per-Anders Broberg

VD Utgivarna

Våra publicistiska fri- och rättigheter
Turkiet hotar med livstids fängelse för undersökande journalistik