Peter Danowskys utredning om MO klar

(2014-04-11) På uppdrag av Utgivarna har advokaten Peter Danowsky, utrett frågan om en eventuell övergång från pressombudsman till medieombudsman. Han har bland annat studerat frågan om en övergång är juridiskt möjlig med hänsyn till problemen med den så kallade dubbelprövningen och de lagar och regler som gäller i dag.

Utredningen blev klar i mitten av mars och bereds nu av Utgivarnas juridiska råd.

– Det är jätteroligt att vi nu har kommit så här långt. Hittills har alla parter visat stort engagemang i frågan och det bådar gott för framtidens medieetik, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.  

I Utgivarnas juridiska råd ingår Henrik Grindbaum, chefsjurist SVT, Jens Karlsson, bolagsjurist SVT, Anna Ståhl Isaksson, programredaktör SVT Programetik, Kerstin Bröms Lumpus, chefsjurist SR, Ulrika Jensen, chefsjurist TV4-gruppen, Inger Skalse, Regleringsspecialist TV4-gruppen, Lena Strand, bolagsjurist UR,Per Hultengård, vd/chefsjurist TU och Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

Senast den 23 april ska rådets medlemmar lämna in sina yttranden till organisationen. Därefter ska ärendet behandlas på Utgivarnas styrelsemöte den 28 april.

Andraskräm blir min skärm
Medieutbudet 2013