Hearing i riksdagen om publicistikens utmaningar

(2013-12-05) Nästa års riksdagsval kan vara det sista där stora delar av debatten hålls i tryckta tidningar. Det menade Expressens chefredaktör Thomas Mattson i den hearing om publicistikens utmaningar som nyligen anordnades i riksdagen.

Hearingens stora fråga var hur demokratin påverkas av att antalet journalister minskar och att mediehusen omprövar sina traditionella roller. Under hearingen framfördes en hel del tankar på vad som går att göra för att underlätta för medierna i deras omställning från print till digitalt, till exempel en reformerad reglering av spelmarknaden samt en gemensam moms på tryckta och digitala tidningar.

Seminariet i riksdagen arrangerades av ledamöterna Helene Petersson (S) och Mats Johansson (M) tillsammans med Utgivarna. Seminariet var välbesökt och från Utgivarna medverkade bland annat Olov Carlsson, SVT, Thomas Mattsson, Expressen, Charlotta Friborg, Corren, Ola Sigvardsson, PO och Unn Edberg, ordförande Sverige Tidskrifter.

Vill du läsa mer om hearingen så skriver Mats Johansson om det på sin blogg och Thomas Mattsson på Expressenbloggen.

 //TL

Positiv respons från Ask om lag om evigt utgivarskap
Kritik mot polisen efter hot mot journalister