Rapport från World Publishing Expo 2013

(2013-10-09) I helgen samlades 8 000 journalister, utgivare och andra i mediebranschen i Berlin för World Publishing Expo 2013. Bland seminariepunkterna och gästerna fanns Mathias Döpfner, vd Axel Springer, Andrew Miller, vd Guardian Media Group och Carina Rydberg, vd Direktpress.

För första gången ledde Tomas Brunegård, styrelseordförande Stampen, kongressen som ny styrelseordförande för WAN-IFRA. 8 000 deltagare deltog på seminarium och utställningar. Utgivarnas vd, Jeanette Gustafsdotter, deltog på styrelsemötet samt i seminarier.

– Förutom många bra möten och samtal där jag själv deltog var den stora personliga behållningen att lyssna på invigningsseminariet där Mathias Döpfner, ordförande och vd på Axel Springer, bland annat sa att han inte räknar med att tryckta tidningar försvinner som en publiceringsplattform, säger Jeanette Gustafsdotter.

Det finns en ekonomiskt hållbar framtid för print. Och det för decennier framåt. Det menade alltså Axel Springers vd och ordförande Mathias Döpfner i sitt anförande under World Publishing Expo. Döpfner pekade också på att relationerna mellan print och digital inte alltid är den man tror. Onlinejournalistik kan både vara snabbare och långsammare än print, mer djuplodande och ytligare. Han nämnde vidare vikten av att fortsätta investera i journalistik, även iden digitala. Då den journalistiska kvaliteten är nyckeln till framgång. I dag står de digitala plattformarna för nästan hälften, 47 procent, av Springers intäkter. Läs mer om seminariet och Mathias Döpners framtidsvision här.

Inför kongressen intervjuades Tomas Brunegård i World News Publishing Focus under rubriken Stampen’s standout chairman. Du hittar också Brunegårds text What about the future of newspublishing? på WAN-IFRAs sajt.

Mer information om vad som sades och gjordes under World Publishing Expo 2013 hittar du på kongressens sajt.

 

Unga sociala, äldre ringer
Borde Mattsson och Helin sitta i fängelse?