STARKT STÖD FÖR SVENSKA MEDIER

Den senaste rapporten från SOM-institutet visar på fortsatt starkt stöd för de svenska mediebolagens journalistik. Medborgarna sympatiserar också med tanken på ökat stöd för lokal journalistik och de önskar heller inte se ett mer nyhetsinriktat och smalare public...

”Plattformsbolagen åker snålskjuts på att redaktionellt förtroendeskapande material genom länkning bidrar till plattformarnas värdehöjande – utan någon ersättning till ursprungskällan.”

Utgivarnas vd Robert Olsson skriver i Borås Tidning om EU-kommissionens lagförslag om digitala tjänster och sociala medier. Han uttrycker oro över den makt som de stora techbolagen har på samhällsdebatten: ”Med deras roll som digitala torg har deras beslut om...

Medieutvecklingen 2015

(2015-06-24) Hälften av Sveriges tvååringar har varit ute på nätet och nästan alla elvaåringar har en egen mobil. Det visar årets upplaga av rapporten Medieutveckling från Myndigheten för radio och tv. Ett av Myndigheten för radio och tv:s uppdrag är att bevaka och...

Medievanorna 2014

(2015-03-11) Användningen av dagstidningar och tv och radio online ökar enligt de första resultaten från årets upplaga av Mediebarometern från Nordicom. Alla tre mediekanaler ökar räckvidden med tre procentenheter. Men trots ökningen är de traditionella kanalerna, som...

Medieutbudet 2013

(2014-04-24) Hur har innehållet i de stora tv-kanalerna förändrats under de senaste tio åren? Och hur var utbudet i radio och ett antal av de mer framträdande tjänsterna av beställ-tv i fjol? Det är ett par tre av de frågor som söker sitt svar i den nya rapporten...