Journalistik och kreditupplysning

Utgivarnas yttrande  Ett teknikoberoende skydd för den enskildes personliga integritet vid kreditupplysning (Ds 2013:27) Utgivarna vill med anledning av förslagen i departementspromemorian anföra följande: Kreditupplysningslagen ändrades 2011 med syfte att förhindra...

Långsamma myndigheter

Att myndigheter dröjer för länge med att lämna ut allmänna handlingar är den vanligaste orsaken till kritik när JO granskar hur offentlighetsprincipen fungerar i praktiken. Det visar en genomgång av JO:s kritikbeslut från förra året gjord av Utgivarnas sajt...