Mediedebatter på Bokmässan

Det är bara några veckor mellan valet och mässan i Göteborg 27-30 september. Medier, journalistik och demokrati diskuteras i många panelsamtal på årets Meg och Bokmässa. Utgivarna är givetvis på plats. Missa inte våra seminarier: Vilka ska hängas ut? Hur ska...

Krönika: orolig för att anmäla

Jag läser i tidningen Norran om att omsorgspersonal i Skellefteå drar sig för att skriva lex Sarah-rapporter när de ser brister i omsorgen av äldre och sjuka. De är oroliga att rapporterna ska begäras ut av journalister och slås upp stort i pressen. En snabb googling...

Ny helpdesk om hot och hat mot journalister

Idag, 3 september, öppnar en helpdesk dit verksamma journalister och mediechefer kan vända sig med frågor om till exempel handlingsplaner kring hat och hot, stöd och råd till frilansare och tips kring grundläggande personsäkerhet. Bakom helpdesken står Demokratijouren...

Ta oberoendet på allvar

Mediernas oberoende får aldrig urholkas, det måste värnas med kraft. Därför är det djupt oroande när politiker som besitter den lagstiftande makten medvetet ägnar sig åt motsatsen. Vi har på kort tid fått se riksdagsman Hanif Bali med vapen på bilder i sociala medier...

Så ser partierna på ökad insyn och öppenhet

Utgivarna har ställt tretton frågor till riksdagspartierna om bland annat offentlighetsprincipen för statliga företag och vem som ska pröva beslut när någon nekats insyn. Samtliga partier utom miljöpartiet och kristdemokraterna har svarat. Hur sköter landstingen sina...

Det här är vår chans att hämta hem Dawit Isaak

DEBATTINLÄGG I AFTONBLADET: Fredsavtalet mellan Etiopien och Eritrea är ett ljus i en nattsvart tunnel. Det unika fredsavtal som skrivits mellan Etiopien och Eritrea kan förändra mycket för regionens demokratiska utveckling. Efter 20 år av frysta relationer tinas...