Nominera till Momma-priset!

Nu vill vi ha din nominering till årets mottagare av Mommapriset. Vem tycker du är årets utgivare? Skicka omedelbart ditt förslag till info@utgivarna.se Mommapriset delas ut till en utgivare som tar sitt publicistiska ansvar, säkerställer ett fritt meningsutbyte och...

Krönika: ett gott syfte räcker inte

Ibland när jag föreläser brukar jag visa upp ett överklagande som aldrig borde ha skrivits. Klaganden är en journalist som är missnöjd med ett sekretessbeslut från försäkringskassan. Jag pekar på några gulmarkerade stycken och förklarar att det här är argument som...

Domslut för ett öppet internet

Förvaltningsrätten har idag meddelat dom i målet om de tjänster Telia erbjuder som ensidigt gynnar globala nätjättar. Domen visar att Telia brutit mot principerna om ett öppet internet. Telia samarbetar intimt med Facebook och andra globala giganter och ger dem...

Mediedebatter på Bokmässan

Det är bara några veckor mellan valet och mässan i Göteborg 27-30 september. Medier, journalistik och demokrati diskuteras i många panelsamtal på årets Meg och Bokmässa. Utgivarna är givetvis på plats. Missa inte våra seminarier: Vilka ska hängas ut? Hur ska...

Krönika: orolig för att anmäla

Jag läser i tidningen Norran om att omsorgspersonal i Skellefteå drar sig för att skriva lex Sarah-rapporter när de ser brister i omsorgen av äldre och sjuka. De är oroliga att rapporterna ska begäras ut av journalister och slås upp stort i pressen. En snabb googling...

Ny helpdesk om hot och hat mot journalister

Idag, 3 september, öppnar en helpdesk dit verksamma journalister och mediechefer kan vända sig med frågor om till exempel handlingsplaner kring hat och hot, stöd och råd till frilansare och tips kring grundläggande personsäkerhet. Bakom helpdesken står Demokratijouren...