Nils Funcke om spionlagen: ILLA UNDERBYGGT FÖRSLAG SOM BEGRÄNSAR YTTRANDEFRIHETEN

  Den 16 november ska riksdagen ta slutgiltig ställning till ett illa underbyggt förslag som begränsar yttrandefriheten. För att ett nytt brott ska införas i yttrandefrihetsgrundlagarna ska det finnas ett dokumenterat behov och utformat så att det går att förutse...

Turkiet saknar respekt för journalistik

  ”Att den svenska ambassadören kallas upp till det turkiska utrikesdepartementet efter ett inslag i SVT:s Svenska Nyheter visar på obefintliga demokratiska reflexer och en avsaknad av elementär kunskap om journalistiskt arbete i ett demokratiskt...