Framtidens medieetik

På uppdrag av Utgivarna har Nils Funcke utrett frågan om ett nytt medieetiskt system. Utredningen kan laddas ned här: Ladda hem PDF  

Brå rapport om hot

(2015-04-29) Varje år hotas och trakasseras drygt 30 procent av landets journalister på grund av sitt uppdrag, visar en ny kartläggning från Brottsförebyggande rådet, Brå. Brå:s rapport visar att vissa yrkesgrupper, som journalister och förtroendevalda, oftare utsätts...