Framtidens medieetik

På uppdrag av Utgivarna har Nils Funcke utrett frågan om ett nytt medieetiskt system. Utredningen kan laddas ned här: Ladda hem PDF  

Brå rapport om hot

(2015-04-29) Varje år hotas och trakasseras drygt 30 procent av landets journalister på grund av sitt uppdrag, visar en ny kartläggning från Brottsförebyggande rådet, Brå. Brå:s rapport visar att vissa yrkesgrupper, som journalister och förtroendevalda, oftare utsätts...

Medievanorna 2014

(2015-03-11) Användningen av dagstidningar och tv och radio online ökar enligt de första resultaten från årets upplaga av Mediebarometern från Nordicom. Alla tre mediekanaler ökar räckvidden med tre procentenheter. Men trots ökningen är de traditionella kanalerna, som...