Utgivarnas möte med GD Magnus Hjort, MPF

För tio dagar sedan, efter Myndigheten för psykologiskt försvars (MPF) anmälan av TV4-programmet ”Kalla Fakta”, begärde Utgivarna ett möte med MPF:s generaldirektör Magnus Hjorth för att principiellt diskutera medieetik och oberoende. Mötet ägde rum idag....

Vill du bli VD för Utgivarna?

Publicistorganisationen bildades 2012 av Sveriges Television, UR, Sveriges Radio, TV4, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna. Vi har skapat ett nytt, gemensamt medieetiskt system och arbetar mot hot, hat och våld mot journalister. Vi värnar yttrandefrihet och den...

Rekommendationer för AI-transparens inom journalistik

Ett världsunikt initiativ som samlar hela mediebranschen i Sverige om sju konkreta rekommendationer för AI-genererat innehåll. Så kan man sammanfatta de riktlinjer som Utgivarna, med stöd av Nordic AI Journalism, tagit fram under hösten. Samtidigt som man på EU-nivå...

Anne Lagercrantz ny ordförande för Utgivarna

Publicistorganisationen Utgivarna har valt en ny styrelse och Anne Lagercrantz till dess ordförande. ”Under våren lanserar medlemmarna i Utgivarna en gemensam kampanj där skickliga journalister berättar om sina yrken”, berättar den nya ordföranden Anne Lagercrantz....
Camilla Jonsson får  2022 års Mommapris

Camilla Jonsson får 2022 års Mommapris

Camilla Jonsson är chefredaktör och ansvarig utgivare på Realtid Media. I den rollen har hon i praktisk handling fullföljt tryckfrihetens intentioner genom sina publicistiska beslut som ansvarig utgivare trots hot om miljonskadestånd. Så här lyder juryns motivering...