STARKT STÖD FÖR SVENSKA MEDIER

Den senaste rapporten från SOM-institutet visar på fortsatt starkt stöd för de svenska mediebolagens journalistik. Medborgarna sympatiserar också med tanken på ökat stöd för lokal journalistik och de önskar heller inte se ett mer nyhetsinriktat och smalare public...

Mediestöd i fokus i Medieutredningen

(2016-11-07) När Medieutredningen presenterades var frågan om ett nytt mediestöd i fokus.  Frågan om ett nytt medieetiskt system nämndes inte. I dag lämnade utredaren Anette Novak över Medieutredningen ”En gränsöverskridande mediepolitik” till kultur- och...