Censurförbud

Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas gränser för yttrandefriheten. Påståendet är både sant och falskt.

Falskt eftersom alla får tänka vad de vill och sprida även de mest avvikande och straffbara uttalanden utan att samhället har rätt att hindra eller försvåra spridningen av yttrandet. Däremot är påståendet sant så tillvida att samhället enligt noga angivna regler har rätt att stoppa spridningen av yttranden som är straffbara men först efter att de offentliggjorts. Reglerna finns i yttrandefrihetsgrundlagarna. Se särskilt TF 1 kap. och TF 7 kap.

Ett öppet och fritt internet

(2016-06-14) ”Är det öppna internet hotat?” var rubriken på ett frukostsamtal på Sveriges Television i morse. Frågan är högaktuell. Den 30 april började en ny EU-regel om nätneutralitet att gälla inom hela EU. Regeln är uppe för tolkning och i Sverige har Telias...

läs mer

Från Utgivarna

Öppenhet

Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Du kan söka mer information på Allmän Handling. Klicka här för att komma dit.