Pressmeddelanden

Pressmeddelanden från Utgivarna och närstående organisationer.

Utgivarna kritiserar förslag om AI-märkning

Utgivarna har följt arbetet med EU:s så kallade AI-akt. Vi har i den senaste versionen uppmärksammat att det, sent i processen, i artikel 52 (3), andra stycket, införts en skrivning om märkning av AI-genererad text i vissa fall. Ett tillägg som ter sig problematisk...

läs mer