Rapporter

Här försöker vi samla och tillgängliggöra rapporter från såväl myndigheter som andra som har betydelse för publicistisk verksamhet.

Rekommendationer för AI-transparens från Utgivarna

Ett initiativ från Utgivarna med stöd av Nordic AI Journalism. Under vintern 2023/2024 samlades representanter från 13 svenska medieföretag för en workshopserie. Vår gemensamma kunskapsutveckling summerades genom ett antal rekommendationer på hur AI-transparens bör ta...

läs mer

Från Utgivarna

Öppenhet

Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Du kan söka mer information på Allmän Handling. Klicka här för att komma dit.