Remisser

Utgivarna lämnar remisser och försöker på andra sätt belysa utredningar och förslag som berör publicistisk verksamhet.

Från Utgivarna

Öppenhet

Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Du kan söka mer information på Allmän Handling. Klicka här för att komma dit.