Remisser

Utgivarna lämnar remisser och försöker på andra sätt belysa utredningar och förslag som berör publicistisk verksamhet.

Utgivarnas remissvar om nytt mediestöd

Utgivarna (intresseorganisation för svenska publicister. Medlemmar är TU-medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4.) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerade förslag till föreskrifter och får...

läs mer