Tillämpningslagen

Yttrandefrihetsgrundlagarna, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, är omfattande. Där regleras i detalj rättigheter och skyldighet och samhällets möjligheter att ingripa. För att avlasta grundlagarna en del detaljer hänvisas i TF och YGL till den så kallande tillämpningslagen. Här finns bland annat regler om utgivningsbevis och regler för trådsändningar.

Tillämpningslagen med kommentarer

Utgivarnas möte med GD Magnus Hjort, MPF

För tio dagar sedan, efter Myndigheten för psykologiskt försvars (MPF) anmälan av TV4-programmet "Kalla Fakta", begärde Utgivarna ett möte med MPF:s generaldirektör Magnus Hjorth för att principiellt diskutera medieetik och oberoende. Mötet ägde rum idag. Utgivarnas...

läs mer

Vill du bli VD för Utgivarna?

Publicistorganisationen bildades 2012 av Sveriges Television, UR, Sveriges Radio, TV4, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna. Vi har skapat ett nytt, gemensamt medieetiskt system och arbetar mot hot, hat och våld mot journalister. Vi värnar yttrandefrihet och den...

läs mer

Från Utgivarna

Öppenhet

Offentlighetsprincipen handlar om att ge allmänheten insyn i offentliga verksamheter. Du kan söka mer information på Allmän Handling. Klicka här för att komma dit.