Utgivarnas styrelse kritiserar regeringens beslut att lägga sekretess på uppgifter om förbrukning och belopp för den del av befolkningen som får del av det kommande elstödet.
Utgivarna har redan i sitt remissvar motsatt sig regeringens önskan att skydda de personer som får elstöd från insyn. Regeringens uppfattning att öppenhet kring elstödet skulle vara integritetskränkande underkänns inte bara av mediebranschen utan också av Lagrådet.
Lagrådet består av domare i Högsta domstolen och dess uppgift är bland annat att granska hur lagförslag förhåller sig till grundlagarna. I Lagrådets remiss till regeringens lagförslag hänvisas till att Svenska journalistförbundet, Tidningsutgivarna (TU) och Utgivarna avstyrker förslaget” då uppgifterna har ett stort allmänintresse som motiverar insyn.

– Det är en omotiverad inskränkning i offentlighetsprincipen som genomförts i farligt högt tempo och utan att regeringen förmått att på ett övertygande sätt motivera den integritetsskada den påstår kan uppstå, säger Robert Olsson, vd för Utgivarna.
Utgivarnas styrelse anser att regeringens förslag är en allvarlig inskränkning i offentlighetsprincipen.

Utgivarna är en intresseorganisation för svenska publicister. I Utgivarna samverkar de medier som värnar yttrandefriheten och slår vakt om den oberoende journalistiken. Våra medlemmar är Tidningsutgivarna (TU) Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4

För ytterligare information: Robert Olsson, vd, Utgivarna  070 6615087 robert.olsson@utgivarna.se
Styrelse | :Utgivarna

LAGRÅDET KRITISERAR REGERINGENS ÖNSKAN OM SEKRETESSBESTÄMMELSE
UTGIVARNA VÄLKOMNAR LAGRÅDSREMISS