Utgivarna kräver att Malmö åklagarkammare drar tillbaka begäran till sju mediebolag att lämna ut opublicerat, filmat material. Begäran är unik i sin omfattning. Den hotar journalistikens oberoende och riskerar källskyddet.

Kammaråklagare Henrik Nordquist utreder våldsamt upplopp, sabotage mot blåljusverksamhet, mordbrand, grovt sabotage mot blåljusverksamhet samt grov mordbrand under de upplopp som ägde rum i Rosengård 3–4 september 2023.

I sin hemställan till TT, Sydsvenskan, Expressen, SVT, Schibsted, TV4 och DN begärs ”kopia av allt filmat och fotograferat material” som ”kan” vara av stor vikt för ärendet. Det gäller alltså inte bara det material som redaktionerna nyhetsvärderat och valt ut för publicering i enlighet med medieetiska riktlinjer. Det gäller även det som inte spridits till allmänheten.

– Begäran är svepande och unik i sin omfattning. Den frågar efter allt bildmaterial och riktar sig mot sju mediebolag. Det är djupt problematiskt, säger Anne Lagercrantz, ordförande Utgivarna.

Mediebolagen har avslagit den första begäran och åklagaren har därför nu vänt sig till domstol.

Går mediehusen med på att lämna ut opublicerat material riskerar de att bidra till ett pussel där personer som inte kan spåras i bilder från en enskild redaktion kan göra det i ett sammanlagt material från flera redaktioner. Det grundlagsskyddade källskyddet äventyras. Åklagaren kan se och höra vilka redaktionerna talat med på platsen. Personer som intervjuas med löfte om anonymitet kan röjas. Journalisten riskerar fängelse om källskyddet bryts.

– Det svenska mediesystemets grundsten är också oberoendet. Ingen ska förledas att tro att journalister samarbetar med polisen. Vi har olika roller. Det kan skada förtroendet. Uppgiftslämnare kan avstå från att höra av sig och intervjupersoner kan avstå medverkan, säger Anne Lagercrantz.

Om misstänkta och kriminella uppfattar att journalister bistår poliser riskeras även journalisters säkerhet och arbetsmiljön påverkas negativt. Varje reporter och fotograf med en kamera kan betraktas som insamlare av bevismaterial för polisen.

Utgivarna är Sveriges publicistorganisation och företräder ledande medieföretag och bransch­ organisationer som Sveriges Radio, Sveriges Television, Sveriges Tidskrifter, Tidningsutgivarna, TV4 och UR.

Utgivarna kräver nu att åklagaren omprövar sitt beslut och drar tillbaka begäran om att få ta del av de opublicerade filmerna och fotografierna.

För ytterligare information, kontakta:
Åsa Rydgren, VD, Utgivarna: asa.rydgren@utgivarna.se

 

Pressmeddelande: PETER WOLODARSKI FÅR MOMMA-PRISET 2023
Respekten för fria mediers roll är avgörande för demokratin