På Utgivarnas föreningsstämma, som hölls i dag, valdes Erik Fichtelius, vd UR, till ny ordförande. 

Erik Fichtelius ny styrelseordförande i Utgivarna

På Utgivarnas föreningsstämma, som hölls i dag, valdes Erik Fichtelius, vd UR, till ny ordförande.

– Utgivarna behövs mer än någonsin, för att samlat stå upp för yttrandefrihet och oberoende medier med eget självständigt ansvar. Det är viktigt med en brygga mellan public service och medier med annan finansiering, och att vi gemensamt försöker se om det går att skapa ett sammanhållet etiskt regelverk för alla nyhetsmedier, säger Erik Fichtelius.

Erik Fichtelius har arbetat inom public service sedan slutet av 60-talet, bland annat som Ekot-chef på Sveriges Radio och politisk kommentator på Aktuellt. Han är vd på UR sedan 2009, filosofie hedersdoktor i medie- och kommunikationsvetenskap, och två gånger vinnare av Stora Journalistpriset.

Utgivarna är en intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige. I Utgivarna samverkar medieaktörer som slår vakt om det svenska publicistiska oberoendet. Utgivarnas medlemmar är TV4-gruppen, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna.

Vid frågor kontakta gärna

Erik Fichtelius, vd UR, ordförande Utgivarna, mobilnr 070-884 73 86 alternativt via e-post:
erik.fichtelius@ur.se

Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna, mobilnr 070-624 45 56 alternativt via e-post: jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se

Medlemmar i Utgivarna är Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter, Tidningsutgivarna och TV4-gruppen

HD beslut om arvssynd
Nyheter från Utgivarna den 21 mars 2014