– idag fälldes Expressen för vapenbrott av hovrätten

– Oaktat domen har Expressen tagit en viktig kamp, tydliggjorde en samhällsfara genom att påvisa problemen med illegala vapen och gjorde en föredömlig insats genom att visa vikten av samhällsviktig journalistik med syfte att granska.

– Domen är oerhört tråkig och paradoxal. Det har aldrig varit lagstiftarens intension med vapenlagen att vapen som inhandlas utan avsikt att användas och som inlämnas omedelbart till polisen i syfte att granska ett stort samhällsviktigt problem, ska omfattas av lagen, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

I oktober 2012 granskade Expressen tillgången till illegala vapen, under en period då Malmö drabbades av ett flertal skottlossningar på öppen gata – vilket senare visade sig vara Peter Mangs dåd. Expressen köpte en insmugglad pistol i Malmö, och lämnade över den direkt till polisen. Handlingen fälldes i tingsrätten i maj 2012 som vapenbrott och Expressens chefredaktör Thomas Mattsson dömdes för anstiftan till vapenbrott, nyhetschefen Andreas Johansson för medhjälp till vapenbrott och reportern Diamant Salihu för vapenbrott. Idag fastställde hovrätten tingsrättens dom.

– Det mest förvånande är inte den fällande domen, utan att åtal alls väcktes. Rättsväsendets resurser måste användas på klokast sätt. För att belysa samhällsfrågor kan man i vissa undantagsfall behöva utmana existerande regelverk, avslutar Jeanette Gustafsdotter.

Den nya vapenamnestin som gör att personer som lämnar in vapen inte åtalas träder i kraft den 1 mars 2013.

 

För mer info kontakta:

Jeanette Gustafsdotter

VD Utgivarna

jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se

070-624 45 56

 

Myndigheter har fel i fyra fall av 10
Utgivarna vill stärka och utveckla det självsanerande medieetiska systemet