SVT Rapports granskning av exportstödet till diktaturstater i Mellanöstern har återigen satt fokus på den bristande insynen i Exportkreditnämnden.

SVT Rapports granskning av exportstödet till diktaturstater i Mellanöstern har återigen satt fokus på den bristande insynen i Exportkreditnämnden.

Idag begär Utgivarna och Nyhetsbyrån Siren att utrikesdepartementet omgående ser över reglerna i syfte att öppna de slutna rum på EKN där miljardbesluten fattas. 

 

Redan 2001 begärde ett antal parlamentariker en översyn av sekretessbestämmelserna i syfte att öppna nämnden för allmänhetens insyn. Förra året efterlyste också Kristdemokraterna en ökad transparens. 

Utgivarna och Nyhetsbyrån Siren har gjort en unik granskning av fler än 100 utfärdade garantiförbindelser från EKN och kan konstatera följande. 

  • Köparen var sekretessbelagd i 100 procent av garantierna.

  • Varan/tjänsten var sekretessbelagd i 61 procent av garantierna.

  • Exportland var sekretessbelagt i 60 procent av garantierna.

  • Garanterat belopp var sekretessbelagt i 57 procent av garantierna.

  • Exportören var sekretessbelagd i 43 procent av garantierna.

 

Det är ett nedslående resultat, säger Matti Larsson, chefredaktör på Siren. Det visar i klara siffror att insynen i EKN:s verksamhet är i stort sett obefintlig.

I dag har Utrikesdepartementet fått en skrivelse från Utgivarna och Siren som föreslår en regeländring som tryggar ett minimum av insyn i EKN:s verksamhet.

  • När konstitutionsutskottet för ett decennium sedan tittade på hur EKN hanterade offentlighetsprincipen så lämnade man frågan med hänvisning till att nämnden ”vanligtvis” lämnade ut uppgifterna om vem exportören var, vem köparen var, vilket land exporten avsåg samt garanterat belopp. Vår granskning visar att EKN inte alls följer de riktlinjerna längre. Det är därför extra viktigt att regeringen ändrar lagen, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

Insyn behövs för att allmänheten ska kunna försäkra sig om att myndigheten inte bidrar till affärer där det förekommer korruption, barnarbete, miljöförstöring eller andra negativa konsekvenser för befolkning i de berörda länderna.

 

För mer info kontakta:

 

Jeanette Gustafsdotter

VD Utgivarna

jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se

 

070-624 45 56

Matti Larsson

Chefredaktör Siren

matti.larsson@siren.se

0722-13 55 10

 

 

 

 

Utgivarna vill stärka och utveckla det självsanerande medieetiska systemet
Långsamma myndigheter