(2013-10-17) Justitiekanslern (JK) meddelade i går att de inleder en förundersökning om misstänkt brott mot tystnadsplikten i fallet med Skånepolisens registrering av romer. Enligt JK Anna Skarhed ska Riksenheten för polismål utreda om allmänna handlingar lämnats ut på ett felaktigt sätt. JK gör inget fel. Det är deras skyldighet att vaka över att gränserna för att tryckfriheten inte överskrids. I nästan alla fall är det tillåtet att lämna ut material muntligen. Men det är förbjudet att lämna ut sekretesskyddade handlingar skriftligen.

PRESSMEDDELANDE: Fel fokus för JK

(2013-10-17) Justitiekanslern (JK) meddelade i går att de inleder en förundersökning om misstänkt brott mot tystnadsplikten i fallet med Skånepolisens registrering av romer. Enligt JK Anna Skarhed ska Riksenheten för polismål utredaom allmänna handlingar lämnats ut på ett felaktigt sätt. JK gör inget fel. Det är deras skyldighet att vaka över att gränserna för att tryckfriheten inte överskrids. I nästan alla fall är det tillåtet att lämna ut material muntligen. Men det är förbjudet att lämna ut sekretesskyddade handlingar skriftligen.

För drygt ett år sedan beslutade JK att åklagare skulle inleda en förundersökning om brott mot tystnadsplikten efter avslöjandet om turerna kring Saudiarabien, rapporterat av SR Ekot. Bakgrunden var att FOI begärt av JK att få undersökt om någon på FOI, eller på något departement, brutit mot tystnadsplikten genom att lämna ut de hemliga handlingar som Sveriges Radio publicerade. Enligt JK gick det inte att bevisa hur Ekot fått tag på handlingarna.

– Det måste bli tillåtet att lämna ut sekretessbelagda handlingar även skriftligt om det finns starktsamhällsintresse. Och det utan att JK ska bedöma hur handlingarna har lämnats ut.

– Självklart ska det bedömas från fall till fall. Det är ingen tvekan om att detta är ett av årets viktigaste journalistiska avslöjanden. Ekots reportage om turerna kring Saudiarabien och FOI var också av starkt allmänintresse. Att prioritera samhällets resurser så att man väljer att undersöka vem som har brutit mot meddelarfriheten före den som har upprättat registret måste vara fel, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

Vid frågor kontakta gärna:

Jeanette Gustafsdotter, VD, Utgivarna. Mobil nr 070 – 624 45 56 alternativt via e-post: jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se

Debattartikel om integriteten på internet
Stärk källskyddet och öka JKs handlingsfrihet