(2015-09-10) Helt oacceptabelt, säger Utgivarnas vd Per-Anders Broberg

Utgivarnas vd: ”Helt oacceptabelt”

(2015-09-10) Gefle Dagblad har bombhotats. I samband med hotet framfördes ett krav om att en artikel om imamen Abo Raad skulle avpubliceras.

– Det är förstås helt oacceptabelt att på detta sätt försöka påverka journalistiken, säger Utgivarnas vd Per-Anders Broberg.

 I måndags inledde Gefle Dagblad en granskning av moskén i Gävle och tidningen har de senaste dagarna i flera artiklar berättat om moskéns kopplingar till extremism.

Granskningen, som gjorts i samarbete med journalisten och författaren Martin Sandelin, inleddes sedan flera muslimer i Gävle hört av sig till Gefle Dagbladet och varit bekymrade.

Det är denna granskning som är anledningen till dagens bombhot.

Anna Gullberg, chefredaktör och ansvarig utgivare på Gefle Dagblad, motiverade granskningen i en krönika i Gefle Dagblad. Under rubriken ”Därför granskar vi Gävles moské, skriver hon:

”Moskén är en samhällsinstitution i Gävle, lika viktig som Svenska kyrkan och frikyrkorna, kanske till och med ännu viktigare på grund av den framskjutna roll som social mötesplats och mottagare av människor som flytt krig och förtryck som den har antagit, ett arbete som har stor betydelse. Men som en viktig aktör i gävlesamhället ska moskén och dess företrädare kunna utstå samma granskning, och samma offentlighet som vilken annan organisation som helst.”

Utgivarnas vd Per-Anders Broberg:

– Det är viktigt att Gefle Dagblad nu får stöd och möjligheter att på ett tryggt sätt kunna fortsätta den viktiga granskningen. Hot som tystar mediehusen är ett allvarligt hot mot demokratin.

Utgivarna på Bokmässan 2015
Svenska medier hotas varje dag