(2014-06-30) Hälften, 49 procent, av ansvarig utgivarna vid SVT, SR, UR och TV4 uppger att deras redaktioner utsatts för hot. En majoritet av utgivarna menar också att hotbilden förstärks de senaste fem åren. Det visar en ny undersökning från Utgivarna och TNS Sifo, som publiceras idag i samband med en debatt i Almedalen om hot mot journalister.

Varannan redaktion bland etermedierna hotad

(2014-06-30) Hälften, 49 procent, av ansvarig utgivarna vid SVT, SR, UR och TV4 uppger att deras redaktioner utsatts för hot. En majoritet av utgivarna menar också att hotbilden förstärks de senaste fem åren. Det visar en ny undersökning från Utgivarna och TNS Sifo, som publiceras idag i samband med en debatt i Almedalen om hot mot journalister.

– Enkäten visar på behovet av ett stärkt skydd för pressfriheten, kanske via en särskild brottsrubricering. Hoten drabbar den enskilde journalisten hårt, men de slår också mot grunden för hela vårt demokratiska system, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

I undersökningen uppger 49 procent av de redaktionellt ansvariga inom radio och tv att redaktionen eller enskilda medarbetare hotats vid minst ett tillfälle sedan den 1 januari 2013. Undersökningen visar också att 69 procent av redaktionerna hotats vid fler tillfällen än ett.

En klar majoritet, 59 procent, av de svarande utgivarna uppger att hotbilden mot redaktionerna förstärkts under de senaste fem åren. Ingen av de svarande menar att hotbilden försvagats.

– På redaktionerna upplever man att hotbilden förstärkts under de senaste åren. Det ser vi tydligt i den här enkäten och vår tidigare om hoten mot dagspressen. 59 procent av etermedierna menar att hotbilden förstärkts och 56 procent av dagspressen, säger Tobias Lindberg, chefsanalytiker Utgivarna.

De mest allvarliga hoten framförs oftast personligen eller via e-post, nätet och telefon. Drygt hälften av de mest allvarliga hoten kommer från privatpersoner. Resterande hot kommer från olika former av organiserad brottslighet, som mc-gäng, och politiskt orienterade grupperingar, som de högerextrema. Och hoten riktar sig främst mot de enskilda medarbetarna på redaktionerna.

De mest förekommande motiven till de allvarliga hoten är missnöje med publiceringar, politiska eller ideologiska skäl och att man önskar skrämma medarbetare till passivitet. 44 procent av de hotade redaktionerna uppger att medarbetare tvekat inför publiceringar och vid jobbutlägg. Och 37 procent uppger att medarbetare undvikit bevakningsområden och arbetsuppgifter som en följd av de allvarliga hoten.

Fakta om undersökningen

– 68 ansvarig utgivare hos Sveriges Radio, Sveriges Television, Utbildningsradion och TV4-gruppen har tillfrågats via webbenkät

– Svarsfrekvensen är 57,4%

– 92% av de svarande verkar inom public service (88% av populationen)

– 34% av de svarande verkar huvudsakligen inom tv (44% av populationen)

– Fältperiod 26 maj-17 juni 2014

– Mätperiod jan 2013-juni 2014

Vid frågor eller om du vill ha tillgång till hela undersökningen kontakta gärna

Tobias Lindberg, chefsanalytiker Utgivarna, 070-486 13 61 alt. tobias.lindberg@utgivarna.se

Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna, 070-624 45 56 alt. jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se

Nyheter från Utgivarna den 13 juni 2014
Nyheter från Utgivarna den 22 aug 2014