(2015-05-07) Utgivarna lämnar nu in begäran till kulturdepartementet om att gå från nuvarande pressetiska systemet till ett nytt medieetiskt system.

Utgivarna begär i dag att regeringen utreder möjligheten att ändra villkoren i Sveriges Radio, SVT, UR och TV4:s sändningstillstånd, samt ändra den så kallade villkorslistan i radio- och tv-lagen (RTVL) liksom eventuella nödvändiga följdändringar i RTVL.

För Sveriges Radio, SVT och UR innebär förslaget en skyldighet för bolagen att ansluta sig till ett nytt gemensamt medieetiskt system för självreglering när det gäller villkoren om opartiskhet, saklighet, respekt för den enskildes privatliv, genmäle och beriktigande. Kvar hos Granskningsnämnden blir otillbörligt kommersiellt gynnande, reklam och sponsring men också hänsynstagande till mediernas särskilda genomslagskraft samt våldsskildringar och pornografiska bilder. För TV4 innebär förslaget en skyldighet för bolaget att ansluta sig till ett nytt gemensamt medieetiskt system för självreglering när det gäller villkoren om saklighet, respekt för den enskildes privatliv och beriktigande.

– Det här är ett stort och viktigt beslut där Sveriges samtliga publicistiska företag och organisationer ställer sig bakom att bygga ett nytt medieetiskt system i dagens medielandskap. På detta sätt möter ansvarig utgivare behovet för allmänheten att förstå vart de ska vända sig när de upplever att de har blivit kränkta av en publicering oavsett i vilket forum publiceringen har varit, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

Utgivarnas avsikt är att dagens bestämmelser om opartiskhet, saklighet, enskilds privatliv, genmäle och beriktigande samt om vem som ska ha rätt att få sin anmälan prövad, ska fungera på samma sätt som i dag för respektive bolag.

Dagens pressetiska system drivs i dag av Pressens samarbetsnämnd som består av TU, Sveriges Tidskrifter, Publicistklubben (PK) och Journalistförbundet (SJF).

– Förslaget innebär att vi önskar att regeringen utreder möjlig lagändring för public service-bolagen och TV4. När vi vet hur det eventuellt kan vara möjligt inleds arbetet inom Pressens samarbetsnämnd. SJF och PK har deltagit i framtagandet av förslaget och vi har samma mål, ett gemensamt medieetiskt system med hög kvalité som möter allmänheten, avslutar Jeanette Gustafsdotter.

Vid frågor kontakta gärna

Jeanette Gustafsdotter, vd, Utgivarna, mobilnr 070–624 45 56 alternativt via e-post: jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se

:Utgivarna är en intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige. Medlemmar i Utgivarna är Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter, Tidningsutgivarna och TV4-gruppen.

Nyheter från Utgivarna den 17 april 2015
Utgivarnas program i Almedalen