(2016-07-04) Hoten mot journalister blir allt vanligare. I genomsnitt hotas eller trakasseras en redaktion om dagen. Det visar en ny undersökning som presenteras av Utgivarna i dag.   

Utgivarna har – för tredje året i rad – gjort en undersökning bland sina medlemmar om hot och trakasserier mot mediehusen och dess medarbetare. Resultaten redovisas i rapporten ”Hot och hat – så påverkas medierna”.

94 redaktioner svarade på enkäten. I fjol var motsvarande siffra 101.

Resultatet:

• 42 av 94 redaktioner har hotats de senaste 12 månaderna. Det är en ökning jämfört med fjolårets undersökning.

• De 42 redaktionerna har sammanlagt fått motta hot vid 147 tillfällen. I fjol var motsvarande siffra 99.

• Hoten riktas i huvudsak mot enskilda medarbetare.

Även trakasserier har blivit vanligare. Totalt redovisas 239 trakasseritillfällen i undersökning. I fjol var siffran 218.

I undersökningen rapporteras att de 94 svarande redaktionerna har hotats, trakasserats eller utsatts för våld vid minst 386 tillfällen. Det betyder totalt sett att redaktionerna utsätts för otillbörlig påverkan varje dag.

– Utvecklingen är oacceptabel och måste bromsas, säger Utgivarnas vd Per-Anders Broberg.

– Risken för självcensur bland journalisterna är stor liksom att ämnen undviks eller områden inte bevakas. Om det sker har vi ett stort demokratiskt problem.

Undersökningen är gjord tillsammans med opinionsinstitutet TNS/Sifo. I undersökningen deltar redaktionellt ansvariga bland Utgivarnas medlemmar, det vill säga medlemmar i TU – Medier i Sverige samt företagen Sveriges Television, Sveriges Radio, UR och TV4. Även Sveriges Tidskrifters medlemmar ingick i enkäten, men eftersom svarsfrekvensen var alltför låg har den delen inte tagits med i resultatet.

Svarsfrekvensen i undersökningen var 46,5 procent bland dagstidningarna och 32 procent bland etermedier.

Ladda ner: ”Hot och hat – så påverkas medierna”

För ytterligare information, kontakta:

Per-Anders Broberg, VD Utgivarna: 070-558 29 57, per-anders.broberg@utgivarna.se 

Driv frågan om journalisters säkerhet i FN
Pressfriheten i Turkiet hotas