Idag beslöt regeringen att lägga fram propositionen om ”Kränkande fotografering”, det vill säga förslag till ett nytt brott i brottsbalken om kränkande fotografering.
– Det är ett stort och allvarligt fel att regeringen föreslår en förändring av svensk yttrandefrihetstradition där de flyttar över ansvaret från ansvarig utgivare till enskild medarbetare, dvs fotografen. Vi hoppas nu på en dialog med Beatrice Ask, säger Jeanette Gustafsdotter.

Idag beslöt regeringen att lägga fram propositionen om ”Kränkande fotografering”, det vill säga förslag till ett nytt brott i brottsbalken om kränkande fotografering.

– Det är ett stort och allvarligt fel att regeringen föreslår en förändring av svensk yttrandefrihetstradition där de flyttar över ansvaret från ansvarig utgivare till enskild medarbetare, dvs fotografen. Vi hoppas nu på en dialog med Beatrice Ask, säger Jeanette Gustafsdotter.

Enligt lagförslaget ska domstolarna väga integritetskränkning mot samhällsintresset om fotograferingen sker i samband med nyhetsförmedling i grundlagsskyddade massmedier.
Ett generellt undantag för anskaffning av uppgifter för publicering i grundlagsskyddade medier vill regeringen inte införa.

Tanken med att stoppa smygfotograferingar i duschar är god men så som propositionen läggs fram så kvarstår problemet sedan förra förslaget. Problemet är att det blir fotograferna som vid fotograferingstillfället ska avgöra om de riskerar att fällas för olovlig fotografering, inte som det är nu det vill säga ansvarig utgivare vid publiceringsbeslutet. Bara tanken på detta gör att många fotografer kommer att tveka att utföra sitt uppdrag och lagen kan få svåra konsekvenser för nyhetsförmedlingen.

– Det betyder att bilder som borde ha tagits och publicerats inför allmänhetens ögon kanske aldrig tillgängliggörs. Bara risken att en fotograf inte vågar ta en bild som borde ha tagits och publicerats inför allmänhetens ögon kanske aldrig tillgängliggörs, gör hela lagförslaget orimligt. Det är anmärkningsvärt att man försöker göra en konstitutionell förändring som slår hårt mot publicistik verksamhet och pressfriheten. säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

– Regeringen säger själv att det inte är orimligt att tänka sig att fotografen måste ta ställning till om en fotografering utgör ett brott redan vid fototillfället. Det gör det extra obegripligt att regeringen inte vill införa ett generellt undantag för anskaffning av uppgifter för publicering i grundlagsskyddade medier, avslutar Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

För mer info kontakta:
Jeanette Gustafsdotter
VD Utgivarna
070-624 45 56

Kommentar angående den så kallade arvsynden:
Myndigheter har fel i fyra fall av 10