(10 september 2014 ) Demokratiminister Birgitta Ohlsson meddelade idag till Ekot att hon vill utreda frågan om hot mot journalister och andra yrkesgrupper som har särskild betydelse för det demokratiska samhället. Birgitta Ohlsson menar att det krävs en skärpt lagstiftning för att stoppa hoten mot demokratin.

Ny utredning om hot mot journalister

(10 september 2014 ) Demokratiminister Birgitta Ohlsson meddelade idag till Ekot att hon vill utreda frågan om hot mot journalister och andra yrkesgrupper som har särskild betydelse för det demokratiska samhället. Birgitta Ohlsson menar att det krävs en skärpt lagstiftning för att stoppa hoten mot demokratin.

– Det här är oerhört glädjande. Utgivarna har gjort två undersökningar under senaste halvåret för att undersöka hot mot journalister, vilka visade skrämmande resultat. Vi krävde redan den 30 juni att straffvärdet för hot mot journalister måste kartläggas. Vi ska även uppvakta regeringen efter valet med våra rapporter. Både nationellt och internationellt ökar våldet mot journalister och mediehus. Om man tror på en stark demokrati måste dessa hot tas på största allvar, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

För att kartlägga situationen kommer regeringen under torsdagen att ge Brå, Brottsförendebygganderådet, uppdraget att studera hot, våld och trakasserier mot journalister, myndigheter och rättsväsendet. Brå ska vara klara med sin utredning i vår.

Utgivarnas undersökningar visar på förstärkt hot

Utgivarnas studier av hoten mot journalisterna bygger till stora delar på de utredningar Brå tidigare gjort om hoten mot poliser och anställda inom kriminalvården. Det gäller både utredningarnas metodik, problemformulering och frågeschema.

Enligt Utgivarnas studier, där ansvarig utgivare intervjuats, har varannan redaktion inom etermedierna blivit hotade sedan den 1 januari 2013. Och inom dagspressen har två av fem redaktioner hotats. Studierna visar också att de redaktioner som blivit hotade blivit det vid fler tillfällen än ett.

Majoriteten av utgivarna menar vidare att hotbilden mot redaktionerna förstärkts under de senaste fem åren. 59 procent av utgivarna inom etermedierna menar att hoten ökat och 56 procent inom dagspressen.

Läs mer om studien av hoten mot etermedierna ”Hälften av etermedierna utsatta för hot” och om hoten mot dagspressen ”Fyra av tio mediehus utsatta för hot”.

Läs mer om Utgivarnas krav att hot mot journalister måste kartläggas.

Vid frågor kontakta gärna:

Jeanette Gustafsdotter, vd, Utgivarna, mobil 070-624 45 56 alternativt via e-post: jeanette.gustafsdotter(a)utgivarna.se

Nyheter från Utgivarna den 22 aug 2014
Nyheter från Utgivarna den 10 okt 2014