– Att vara med och arbeta fram ett nytt medieetiskt system är en rolig och viktig uppgift som var svår att motstå, säger Per-Anders Broberg.

 

Stockholm den 25 mars 2015

– Att vara med och arbeta fram ett nytt medieetiskt system är en rolig och viktig uppgift som var svår att motstå, säger Per-Anders Broberg.

Per-Anders Broberg kommer närmast från Expressen där han jobbat sedan 1988, de senaste 10-15 åren med tryckfrihetsrättsliga och pressetiska frågor. Han efterträder Jeanette Gustafsdotter som återvänder till Tidningsutgivarna.

– Jag ser fram mot att arbeta med de framtida villkoren för Sveriges utgivare. Den stora utmaningen är förstås att hitta vägen fram till ett nytt medieetiskt system, men frågor som hoten mot mediehusen och dess representanter, det ärvda utgivarskapet på nätet och lagförslag som på ett eller annat sätt riskerar att begränsa mediernas möjligheter till att bedriva samhällsviktig journalistik, står förstås också på agendan, säger Per-Anders Broberg.

Per-Anders Broberg tillträder som vd för Utgivarna den 17 augusti.

Utgivarnas styrelseordförande Erik Fichtelius:

– Utgivarna får i Per-Anders en mycket erfaren publicist och ansvarig utgivare, som i sin praktiska verksamhet kunnat hantera både högt och lågt i pressetiken och det medieetiska systemet. Han blir en utmärkt företrädare för Sveriges alla ansvariga utgivare.

Utgivarna är en intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige. Medlemmar i Utgivarna är TV4-gruppen, Sveriges Radio, Sveriges Television, Sveriges Tidskrifter, Tidningsutgivarna och Utbildningsradion.

För frågor, kontakta gärna:

Erik Fichtelius, styrelseordförande: 070-884 73 86

Per-Anders Broberg: 070-558 29 57

Thomas Mattsson Årets Utgivare 2015
Nyheter från Utgivarna den 17 april 2015