Uppvaktning hos ny justitieminister

Utgivarna kommer att uppvakta justitiedepartementet efter valet för att presentera en samlad rapport om hoten mot journalister. Rapporten bygger på de två undersökningar Utgivarna genomförde under våren om hoten mot dagspressen och etermedierna.

– Vem som än är justitieminister efter valet kommer att få besök av oss. Målet är att frågan om hot mot journalister ska lyftas upp till samma nivå som hot mot förtroendevalda. Hot mot journalister är ett hot mot demokratin, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna.

Undersökningarna visade att varannan, 49 procent, etermedieredaktion utsatts för hot och att två av fem redaktioner inom dagspressen hotats. Läs mer >>

Förslag om nytt medieetiskt system före nyår

Före 31 december i år kommer Utgivarna att presentera ett färdigt förslag på hur ett nytt gemensamt medieetiskt system skulle kunna se ut. Det är tidsplanen som diskuterades i veckan då Utgivarnas medieetiska arbetsgrupp samlades. Gruppens uppdrag är att arbeta fram ett förslag till hur en övergång från dagens pressetiska system till ett nytt medieetiskt system ska genomföras. Det handlar om frågor som hur systemet ska organiseras, finansieras samt hur och vilka som ska delta i en eventuell medieetisk nämnd. Läs mer >>

Unescorådet söker hjälp till säkerhetshandbok

Svenska Unecorådet söker hjälp med att skriva en säkerhetshandbok för journalister. Handboken är tänkt att ge praktisk vägledning före, under och efter arbete i fält. Svenska Unescorådet uppmanar de journalister som är intresserade av att bidra med egna erfarenheter att kontakta organisationen för mer information. Läs mer >>

Hur återuppfinner man lokalpressen digital?

Hur ska en lokaltidning ta sig an den digitala övergången? Den frågan försöker Kirsi Hakaniemi, digitalchef på finska tidningen Keskisuomalainen, besvara i en aktuell rapport från Reuters Institute, och det bland annat genom att titta på hur Stampen gjort i Sverige och Johnston Press i Storbritannien. Hakaniemi pekar särskilt på arbetsrutiner, främjandet av innovativa organisationskulturer och att de tre centrala grundstenarna i ett modernt medieföretag – journalistiken, affären och tekniken – måste arbeta tillsammans. Men också på att nya tekniska och innovativa färdigheter bör värderas högt, precis som traditionella journalistiska värden. Läs mer >>

Debattsvep från veckan som gått

Vad har mediedebatten handlat om vecka 33 och 34? Vem har tyckt till i vilken fråga? I debattsvepet har vi samlat några länkar till en del av den senaste veckans debattinlägg. Läs mer >>

Vid frågor kontakta gärna:

Jeanette Gustafsdotter, vd, Utgivarna, mobil 070-624 45 56 alternativt via e-post: jeanette.gustafsdotter(a)utgivarna.se

Hälften av etermedierna utsatta för hot
Ny utredning om hot mot journalister