Nyheter från Utgivarna den 7 mars 2014

Erik Fichtelius ny styrelseordförande för Utgivarna

På Utgivarnas föreningsstämma, som hölls i onsdags, valdes Erik Fichtelius, vd UR, till ny ordförande.

– Utgivarna behövs mer än någonsin, för att samlat stå upp för yttrandefrihet och oberoende medier med eget självständigt ansvar. Det är viktigt med en brygga mellan public service och medier med annan finansiering, och att vi gemensamt försöker se om det går att skapa ett sammanhållet etiskt regelverk för alla nyhetsmedier, säger Erik Fichtelius.

Utgivarna är en intresseorganisation för publicistiska medieföretag i Sverige. I Utgivarna samverkar medieaktörer som slår vakt om det svenska publicistiska oberoendet. Utgivarnas medlemmar är TV4-gruppen, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter och Tidningsutgivarna. Läs mer >> 

Varför har vi journalister?

Radio, tv och press lever under olika granskningssystem, men publicerar sig i allt större utsträckning på samma slags plattformar. Public service växer på nätet, tidningarna förvandlas till mediehus och tv-kanaler. En klandervärd publicering kan behandlas på ett sätt av Pressombudsmannen och ett annat i Granskningsnämnden. Ändå förenas tidningar och etermedier i en gemensam etik, i en gemensam föreställning om nyhetsförmedlarens roll i en demokrati. Denna gemensamma utgångspunkt borde kunna vara grunden till en större samsyn och samverkan i försvar för yttrande- och tryckfriheten, menar Erik Fichtelius, som i går valdes till ny ordförande i Utgivarna, en gemensam organisation för tryckta medier, radio och tv.

Så inleder Erik Fichtelius sin debattartikel ”Varför har vi journalister?” hos Medievärlden. Läs mer >>

Kent Ekeroth fortsätter stämma tidningarna

Kent Ekeroth,riksdagsledamot för Sverigedemokraterna, fortsätter att stämma pressen för att ha publicerat filmer och bilder i samband med den så kallade järnrörsskandalen. Det rapporterar Dagens Media.

– Utgivarna rekommenderar att de inte ska ge efter för Kent Ekeroths krav, säger Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna. Läs mer hos Dagens Media >>

Debattsvep från veckan som gått

Vad har mediedebatten handlat om vecka 9 och 10? Vem har tyckt till i vilken fråga? I debattsvepet har vi samlat några länkar till en del av den senaste veckans debattinlägg. Läs mer >>

Vid frågor kontakta gärna

Erik Fichtelius, vd UR, ordförande Utgivarna, mobilnr 070-884 73 86 alternativt via e-post erik.fichtelius@ur.se

Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna, mobilnr 070-624 45 56 alternativt via e-post jeanette.gustafsdotter@utgivarna.se

Medlemmar i Utgivarna är Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion, Sveriges Tidskrifter, Tidningsutgivarna och TV4-gruppen

HD beslut om arvssynd
Nyheter från Utgivarna den 21 mars 2014