Juryns motivering till att utse Peter Wolodarski till årets vinnare och därmed Årets Utgivare lyder:

I en tid när den klassiska publicisten blir alltmer sällsynt är Peter Wolodarski ett inspirerande undantag. Med kraft förvaltar han frimodigt sitt inflytande som chefredaktör och formar Dagens Nyheter. Det utåtriktade utgivarskapet gör det lättare för allmänheten att förstå Sveriges unika system: att en enda person bär det yttersta ansvaret för en hel tidnings journalistik.
Genom att så aktivt värna det publika tilltalet bidrar han till en mer levande offentlighet, där tidningen både kan debattera och debatteras, granska och granskas.

Mommapriset delas ut av den publicistiska organisationen Utgivarna till en person som tar sitt publicistiska ansvar, säkerställer ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Det är ett pris som lyfter fram Sveriges unika system med ansvarig utgivare.

–  Det känns hedrande – jag blir väldigt glad, säger Peter Wolodarski själv.

–  I vackert väder tas utgivarskapet för givet, men när det blåser upp rejält kräver rollen att man står stadigt. Vi befinner oss i en sådan tid nu, då tryck- och yttrandefriheten är satta under hård press både här hemma och globalt.”

Juryns ordförande Kerstin Brunnberg kommenterar valet av årets pristagare:

– Det är en förmån att få uppmärksamma vårt unika system som möjliggör publicistik och det fria ordet. Momma-priset ska vara både en påminnelse och ett försvar för detta, säger Kerstin Brunnberg.

I en tid när den klassiska publicisten blir alltmer sällsynt är Peter Wolodarski ett inspirerande undantag. Med kraft förvaltar han frimodigt sitt inflytande som chefredaktör och formar Dagens Nyheter. Det utåtriktade utgivarskapet gör det lättare för allmänheten att förstå Sveriges unika system: att en enda person bär det yttersta ansvaret för en hel tidnings journalistik.

Priset delas ut på Bokmässan i Göteborg den 29 september i samband med seminariet ”De små stegens tyranni” då Utgivarnas ordförande Anne Lagercrantz tillsammans med Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet, Amanda Lind, tidigare kulturminister och Peter Wolodarski, diskuterar den svenska yttrandefriheten och offentlighetsprincipen.

Mommaprisets jury består av Kerstin Brunnberg, fd vd Sveriges Radio, Karin Olsson, Expressen, Anna Rastner, Bauer Media och Daniel Sandström, Albert Bonniers Förlag.

Det är nionde året i rad som Momma-priset delas ut och tidigare pristagare är: Thomas Mattsson 2015, Anna Lith 2016, Daniel Poohl 2017, Annica Grimlund 2018, Ingemar Persson 2019, Nils Funcke 2020, Charlotta Friborg 2021, Camilla Jonsson, 2022.

För ytterligare information, kontakta:
Åsa Rydgren VD Utgivarna: asa.rydgren@utgivarna.se

Utgivarna är en intresseorganisation för svenska publicister. Medlemmar är Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Sveriges Television, Sveriges Radio, Utbildningsradion och TV4-gruppen.

Fotnot: Margareta Momma (1702–1772), som fått ge namn åt priset, var en av Europas första kvinnliga redaktörer och utgivare. Hon tog strid mot tidens rådande ordning och framförde “avancerade åsikter i upplysningstidehvarfvets anda”.

 

Pressmeddelande: JK STÄLLER SIG BAKOM DET SVENSKA REGELVERKET
Åklagarens begäran är unik och hotar journalistikens oberoende