I spåren av den brutala händelseutvecklingen i Mellanöstern ifrågasätts mediernas uppdrag på ett sätt som eskalerat oroväckande. Utgivarna, som samlar Sveriges publicister, vill varna för myter och konspirationsteorier som riskerar att öka hot och polarisering.

Det sprids för närvarande många falska uppgifter om hur journalistkåren bevakar kriget, oftast används uppgifterna för att påstå eller belägga att media skulle ha egna politiska agendor eller bevekelsegrunder. Det är ett farligt narrativ, och så jobbar givetvis inte svenska medier.

De professionella journalister från olika delar av världen som rapporterar, värderar, intervjuar vittnen och verifierar det som faktiskt sker så långt det är möjligt, gör ett oerhört viktigt jobb. Priset är högt. Redan har 34 journalister dödats, enligt Reportrar utan gränser.

Journalistik mår bra av att ifrågasättas. Som företrädare för publicistorganisationen Utgivarna, som samlar Sveriges Radio, Sveriges Television, Sveriges Tidskrifter, Tidningsutgivarna, TV4 och UR, välkomnar vi en diskussion om det som publiceras. Den diskussionen skärper journalistiken.

Men när vi misstänkliggörs, ofta medvetet, för att driva på hat och konfrontation, måste vi reagera.

Svenska journalister påstås vara partiska och sprida propaganda om kriget mellan Israel och Hamas. Normal nyhetsvärdering anklagas för att vara politisk eller till och med islamofobisk eller antisemitisk. Redaktionella beslut beskrivs som styrda av andra motiv än sanningssökandet. Men public service-bolagen ägs inte av staten, sänder givetvis inte innehåll som beslutas av politiker och har ingen agenda i Mellanösternfrågan. Kommersiella medier gör inte TV-inslag och skriver inte texter för vare sig aktiemarknaden eller någon ägares påstådda intressen. Svenska nyhetsförmedlare är inte pro Palestina eller pro Israel när de gör sitt jobb, de utför en profession – sitt journalistiska hantverk.

Svenska medier rapporterar inom ramen för Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Svenska journalister lyder under medieetiska publicitetsregler och har förbundit sig att ge korrekta nyheter, vara generösa med bemötande och att respektera den personliga integriteten. Har man synpunkter på vår bevakning är det enkelt att anmäla sin kritik till Medieombudsmannen eller Granskningsnämnden och få sin sak prövad.

I Sverige sker försöken att misskreditera medier i sociala medier, i mejl och samtal till mediehusen men också på gator och torg. Konspirationsteorier frodas med medvetna missförstånd. Lösryckta citat från intervjuer och debatter förs fram som bevis. Det sker och kommer att ske misstag i journalistiken och när det blir fel ska de snabbt rättas till, men svenska medier har ingen annan agenda med nyhetsförmedlingen än att skildra och berätta om vad som faktiskt sker.

Vi hoppas möta respekt för det. Vi hoppas på en ökad förståelse för vad det kan betyda att sprida felaktiga uppgifter om medier eller våra medarbetare. Vi hoppas att fler tänker efter innan påståenden om vinklad journalistik oreflekterat sprids vidare. Det här är farligt. Det förvränger verkligheten, ökar polariseringen och föder mer misstro och hat. De krafterna bör vi alla bekämpa.

Styrelsen för Utgivarna

 • Christofer Ahlqvist, Chefredaktör Göteborgs-Posten
 • Cilla Benkö, VD Sveriges Radio
 • Mathias Berg, VD TV4
 • Viveka Hansson, Programdirektör TV4
 • Anne Lagercrantz, Vice VD SVT
 • Thomas Mattsson, Senior rådgivare, Bonnier News
 • Kerstin Neld, VD Sveriges Tidskrifter
 • Kalle Sandhammar, VD UR
 • James Savage, Ordförande Sveriges Tidskrifter
 • Hanna Stjärne, VD SVT
 • Johan Taubert, VD Tidningsutgivarna
 • Jessica Wennberg, Chefredaktör Västerbottens-Kuriren
 • samt Åsa Rydgren, VD Utgivarna

 

Åklagarens begäran är unik och hotar journalistikens oberoende
Utgivarna till X: Ta bort de varningar som misstänkliggör journalistik!